HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Có thể phân biệt 2 loại thiết bị chống sét: thiết bị chống sét trực tiếp và thiết bị chống sét lan truyền. Chúng tôi cung cấp hệ thống chống sét toàn diện dựa trên nguyên tắc sau:

1. Thu bắt sét tại điểm trước bằng kim tiêm đạo sớm.

2. Dẫn sét xuống đất an toàn bằng cáp chống nhiễu.

3. Hệ thống đất có tổng trở thấp.

4. Đẳng thế các hệ thống đất bằng thiết bị TEC.

 

5. Chống sét lan truyền trên đường cấp nguồn.

6. Chống sét lan truyền trên đường tín hiêu.

 

Online: 9 | Thống kê tuần: 1060 | Tổng truy cập: 113701
Hotline: 028 5431 6670
Chỉ đường icon zalo Zalo: 028 5431 6670 SMS: 028 5431 6670